Poland Desk

Instruct Us

Poland Desk

Roman Poplawski heads 33 Bedford Row's Polish Desk. Roman has, amongst other things, acted as the translator of the Polish civil code into English and has extensive experience of Anglo-Polish litigation both in an advisory and litigation context. Another of Chamber's barristers, Renata Jurenko, is on the list of preferred Counsel maintained by the Polish Consulate.

We are also able to assist Polish nationals whose first language is English with a range of contentious and non contentious matters ranging from commercial transactions, UK investments, property matters and immigration status.

Roman Popławski kieruje polskim biurem 33 Bedford Row. Roman był m.in. tłumaczem polskiego kodeksu cywilnego na język angielski i ma rozległe doświadczenie w sporze angielsko-polskim zarówno w kontekście doradczym, jak i sądowym. Kolejna z adwokatów Izby, Renata Jurenko, znajduje się na liście preferowanych radców prowadzonych przez polski konsulat.