Poland Desk

Instruct Us

Poland Desk

Our Poland Desk is able to assist Polish and British nationals and/or entities, whether the issues are contentious or non-contentious, be they commercial transactions, investments, property matters or immigration status.

Roman Poplawski heads 33 Bedford Row's Poland Desk. Roman has extensive experience of both the English and Polish legal systems, is bilingual and is qualified to practice both in the UK and in Poland. Roman has an extensive professional network in Poland and is also legal Counsel to the Polish law firm Kurek Michera. 

Nasza polska sekcja może wspomagać  polskie i brytyjskie podmioty prawne w sporach sądowych i sprawach niespornych takich jak transakcje handlowe, inwestycje, spory o nieruchomości czy kwestie obywatelskie.

Roman Popławski kieruje polska sekcja 33 Bedford Row. Roman ma bogatą wiedzę i doświadczenie obu systemów prawnych, polskiego i angielskiego, jest dwujęzyczny i ma uprawnienia adwokackie zarówno w Wlk Brytanii jak i w Polsce.  Roman posiada rozbudowaną sieć kontaktów profesjonalnych w Polsce i jest doradcą w polskiej kancelarii Kurek Michera.